Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ερωτήσεις προς τον Περιφερειάρχη Ι.Ν. σχετικά με την παράνομη εξόρυξη στα λατομία της περιοχής Τρουμπέτα, με τη μεγάλη συγκέντρωση Χρωμίου στις εκβολές του ποταμού της περιοχής Ποταμού και με τις αποζημιώσεις κατοίκους για τις πλημμύρες του 2010

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες στην περιοχή Τρουμπέτα Χωρεπισκόπων όπου βρίσκονται τα νταμάρια γίνεται παράνομα εξόρυξη υλικού τη νύχτα

Είναι γνωστό ότι τα νταμάρια έχουν κλείσει με απόφαση τους Σ.Τ.Ε. γιατί παραβίαζαν επί χρόνια όλες τις Μ.Π.Ε και τους κανονισμούς ασφαλείας της εργασίας. Η εξόρυξη υλικού γίνεται κατά βάθος την νύχτα με εκρήξεις. Έτσι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους που δουλεύουν. Παράλληλα επειδή η εξόρυξη γίνεται κατά βάθος μεγαλώνει και βαθαίνει ο κρατήρας και δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο κατολισθήσεων.  

Ρωτάμε αν γνωρίζετε ότι λειτουργεί κάποιο νταμάρι αν του έχει δοθεί άδεια έστω προσωρινής λειτουργίας και αν όχι τι μέτρα έχουν παρθεί;Ενημερωθήκαμε ότι πρίν λίγες μέρες έγινε ανάλυση των φερτών υλικών (άμμος, λάσπη) που είναι συσσωρευμένα στην εκβολή του ποταμού του Ποταμού Κέρκυρας. Είναι υποχρεωτική διαδικασία για να δοθεί η άδεια εκσκαφής και μεταφοράς τους στη θάλασσα από το Λιμεναρχείο.

Από την ανάλυση των υλικών του βυθού προκύπτει υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση Χρωμίου(25 φορές μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο). Οι εργασίες σταμάτησαν.

Το κυριότερο πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία γιατί όλη η παρόχθια περιοχή του ποταμού είναι κατοικημένη, πολλοί έχουν πηγάδια και γεωτρήσεις  δίπλα στο ποτάμι, ‘άλλοι ψαρεύουν μέσα στο ποτάμι ή κοντά στις εκβολές του. Κατά συνέπεια άμεσα πρέπει να παρθούν μέτρα ώστε να σταματήσει η ροή αποβλήτων που περιέχουν Χρώμιο και άλλα επικίνδυνα στοιχεία στο ποτάμι και βέβαια να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά που βρίσκονται στην εκβολή του ποταμού αλλά και σε άλλα σημεία του και άλλα μέτρα όπως έλεγχος της ποιότητας των νερών πηγαδιών και γεωτρήσεων.

Σας ερωτάμε για να δώσετε στο Π.Σ. τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης και τι μέτρα έχετε πάρει;Τον Νοέμβρη του 2010 έγιναν πλημμύρες στην περιοχή του Ποντί  Κυνοπιαστών μέχρι τις Μπενίτσες. Έπαθαν σοβαρές ζημιές πολλά σπίτια και επιχειρήσεις οι οποίες εκτιμήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπήρξε δέσμευση ότι θα αποζημιωθούν. Μέχρι τώρα δεν έχουν αποδοθεί οι αποζημιώσεις στους 105 επαγγελματίες οι οποίοι έχουν πάθει σοβαρές ζημιές.

Σας ρωτάμε γιατί δεν έχουν αποζημιωθεί και τι ενέργειες έχετε κάνει;

 Κέρκυρα 20-1-2014

Οι Π. Σ. της Λαϊκής Συσπείρωσης Ι.Ν.

Θ.Γουλής , Δ.Μαντζουράτος, Γ. Κορφιάτης