Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Έκθεση της Κομισιόν για άρση όλων των εμποδίων στην κερδοφορία των μονοπωλίων

Τη συνέχιση των αλλαγών για την άρση όλων των εμποδίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της κερδοφορίας των ομίλων συντείνει η Κομισιόν σε έκθεσή της για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Συμπεραίνει ότι «λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά εμπόδια και οι κανονιστικές δυσλειτουργίες» καθώς «το ρυθμιστικό περιβάλλον αποτέλεσε τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανταγωνισμού, έχει οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Εκτιμά ως θετικά τα μέτρα «για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης άδειας και έγκρισης των επενδύσεων» και για την απλούστευση «των επαχθών διαδικασιών εξαγωγών».


Τόνισε ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να τεθεί πέρα για πέρα στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων καθώς σημειώνει ότι «η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης θα έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση τόσο της αριθμητικής επάρκειας της δημόσιας διοίκησης όσο και της ικανότητας του προσωπικού να εφαρμόσει την πρόσφατη νομοθεσία και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Η έκθεση πέραν της ύφεσης και της αβεβαιότητας καταγράφει ως βασικό πρόβλημα για την καθυστέρηση των επενδύσεων «τη μείωση της προσφοράς πιστώσεων που εξακολουθεί να δυσχεραίνει την επιχειρηματική δραστηριότητα».

Η στρατηγική της ΕΕ για κυρίαρχο ιδιωτικό τομέα σε κάθε χώρα-μέλος διαπερνά την έκθεση της Κομισιόν καθώς αναφέρει πως «ένας δυναμικός εταιρικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση της οικονομίας και την επίτευξη της ανάπτυξης».

Αυτό που δεν καταγράφει η έκθεση είναι πως για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται φτηνοί εργαζόμενοι χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα και ολόπλευρη κρατική στήριξη των επιχειρήσεων με φοροαπαλλαγές και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις. Κατά συνέπεια και η αναμενόμενη ανάπτυξη θα στηρίζεται στους ίδιους αντιλαϊκούς παράγοντες.

Πηγή: 902.gr
Δημοσίευση: Τετ, 25/09/2013 - 15:16