Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Βαριά χαράτσια και στα αγροτεμάχια με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων Χαράτσι και στα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια: η φοροληστεία αγκαλιάζει όλα τα ακίνητα

Χαράτσι σε όλα τα ακίνητα, κτίρια ηλεκτροδοτούμενα και μη, οικόπεδα εντός /εκτός σχεδίου και αγροτεμάχια επιβάλλεται με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Ειδικά για τα αγροτεμάχια το ύψος του χαρατσιού θα είναι το αποτέλεσμα συνολικά έως και 8 συντελεστών που εκτοξεύουν τα ποσά της φοροληστείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών τα κύρια χαρακτηριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων είναι:


1. Επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.

2. Κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.

3. Επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα).

Ειδικά για τα αγροτεμάχια προβλέπεται ότι ο Βασικός Συντελεστής Φορολογίας θα είναι 1,5 ευρώ το στρέμμα αλλά θα αυξάνεται με βάση του εξής συντελεστές:

Συντελεστής Θέσης

Συντελεστή Χρήσης

Συντελεστή Απόστασης από Θάλασσα

Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας

Συντελεστή Πρόσοψης

Συντελεστή Κατοικίας

Για τα αγροτεμάχια το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει:

Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά του Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές.


Πηγή: 902.gr
Δημοσίευση: Τρί, 17/09/2013 - 16:36

Τελευταία Ενημέρωση: Τρί, 17/09/2013 - 19:03