Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την Πρωτομαγιά

Η Απεργία της Πρωτομαγιάς δεν είναι μια οποιαδήποτε μάχη. Είναι κορυφαία μέρα για την εργατική τάξη, κουβαλάει μεγάλο ιστορικό φορτίο. Θυμίζει ότι τα πάντα κατακτήθηκαν με τα-ξικούς αγώνες, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και πως κανένα δικαίωμα δεν είναι διασφαλι-σμένο στον καπιταλισμό. Το οκτάωρο, που αποτέλεσε βασικό αίτημα της εξέγερσης του Σικάγο το 1886, συνθλίβεται σήμερα από τους νόμους της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της υ-ποαπασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας, της απλήρωτης και ανασφάλιστης δουλειάς από ήλιο σε ήλιο, των ελαστικών μορφών απασχόλησης, της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας.  Τότε, η απεργία αντιμετωπιζόταν με τα όπλα, σήμερα όμως επεξεργάζονται σχέδια, με σκοπό την απαγόρευση της.

Ο φετινός γιορτασμός της Πρωτομαγιάς συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο για τις εκλογές στις 18 και 25 του Μάη. Τα κόμματα, που υπηρετούν τον Ευρωμονόδρομο και τον καπιταλι-σμό, προβάλλουν ψευτοδιλήμματα και εμφανίζονται σαν «σωτήρες». Προσπαθούν να συσκο-τίσουν και να θολώσουν το ταξικό κριτήριο της ψήφου. Καλούν τους εργαζόμενους να στοιχη-θούν πίσω από το ένα ή το άλλο μείγμα διαχείρισης, να συμβιβαστούν με τη φτώχεια, να χα-μηλώσουν κι άλλο την απαιτητικότητά τους, στο όνομα της «ανάκαμψης» της οικονομίας.

Η Πρωτομαγιά εκπέμπει το μήνυμα ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη και την αποστολή να πάει την πάλη της μέχρι τέλους, να γίνει «τάξη για τον εαυτό της», να συντρίψει τους εκμεταλ-λευτές της.
Η απεργία και η συγκέντρωση πρέπει να αποτελέσουν μια σοβαρή παρέμβαση του ταξικού κινήματος στην εργατική τάξη. Πολύ περισσότερο που αντιλαϊκά μέτρα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ δεν σταματάει η υποβάθμιση των εργατικών - λαϊκών αναγκών ούτε πρόκει-ται να αποκατασταθούν τα εργατικά - λαϊκά εισοδήματα. Ο ταξικός γιορτασμός της Πρωτομα-γιάς πρέπει να αξιοποιηθεί για βήματα στην ανασύνταξη του κινήματος.

Για να αναδειχτεί ο λαός σε μαχητική δύναμη, που θα βάζει εμπόδια στα μέτρα υπέρ των επι-χειρηματικών ομίλων και θα ανοίγει δρόμους για ριζικές αλλαγές προς όφελός του, χρειάζεται ένα δυνατό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, απαλλαγμένο από τους θιασώτες της ταξικής συ-νεργασίας.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ πρέπει να στείλει αποφασιστικό μήνυμα. Η επόμενη μέ-ρα να βρει το ταξικό κίνημα με περισσότερες και νέες δυνάμεις σε κάθε τόπο δουλειάς. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1η ΤΟΥ ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΣΑΡΟΚΟ