Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Χαράτσια μέσω ΔΕΗ : «Εξαιρούνται» όσοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη...

Η υπουργική απόφαση με τις δήθεν εξαιρέσεις φτωχών λαϊκών νοικοκυριών από το φετινό χαράτσι στη λαϊκή κατοικία, που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση αποτελεί έναν ακόμη εμπαιγμό και αφορά σε περιορισμένο αριθμό λαϊκών νοικοκυριών, που είναι αναγκασμένα να ζουν με εισοδήματα αρκετά χαμηλότερα και από τα όρια της επίσημης φτώχειας, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται και πρόσθετα κριτήρια.

Ειδικότερα, για την «εξαίρεση» από το χαράτσι, προβλέπονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που ισχύουν σωρευτικά :
  • Το ετήσιο εισόδημα για το 2013 να είναι χαμηλότερο από τα 6.000 ευρώ για τους άγαμους και 8.000 ευρώ για τους συζύγους με «προσαύξηση» 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.
  • Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσοι έχουν στην κατοχή τους άλλο ακίνητο, ακόμη και αμελητέας αξίας, πέρα αυτού για το οποίο ζητείται η «απαλλαγή».
  • Το «απαλλασσόμενο» ακίνητο πρέπει να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία του νοικοκυριού.
  • Η συνολική αξία του να μην ξεπερνά τα 120.000 ευρώ και η τιμή ζώνης να είναι χαμηλότερη από τα 2.000 ευρώ.
  • Το αίτημα εξαίρεσης απορρίπτεται σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και εισοδήματος.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες 5 δόσεις ή τη μείωση του ποσού μόνο στην περίπτωση που βρίσκονται σε «σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ίδιου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών.

Πηγή: 902.gr 
Δημοσίευση: Τετ, 15/05/2013 - 21:41